Pelaksanaan PTS 1 (Penilaian Tengah Semester 1) Tahun Pelajaran 2019/2020, Murid-Murid Menyelingi dengan Tadarus dan Tamyiz


Senin, 23 September 2019

Pelaksanaan PTS 1 (Penilaian Tengah Semester 1) SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang. Semoga hari pertama dan terakhir PTS1 berjalan dengan lancar dan murid-murid mendapatkan hasil yang terbaik. Aamiin…

Setelah mengerjakan PTS, murid-murid dapat mengisi waktu  dengan belajar Tamyiz, berikut ini videonya;

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *