Penyerahan Piagam Hafalan pada Kamis, 19 September 2019

Kamis, 19 September 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. ‎Murid ‎yang ‎telah ‎mendapatkan ‎piagam ‎penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎
‎-‎ Aqliva Bilqis Putranto kelas 5 Zakaria
‎-‎ Aruna Leora Lakeisha kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Naila Mutiara Aziza kelas 5 Yahya
‎-‎ Mecca Ihdina Haq kelas 6 Bilal
‎-‎ Malvina Dianti Prasetya kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Keysha Az Zahra Larasati kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Aenea Nailla Irawan kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Mehrunnissa Naila Izzah kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Muhammad Rafi Alfarisi kelas 6 Ali
‎-‎ Muhammad Salman Izdihar kelas 6 Bilal‎
Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎‎‎‎‎‎‎murid ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB ‎Semarang ‎selalu ‎termotivasi ‎untuk ‎terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎menghafalkan ‎surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan ‎do’a-do’a ‎harian. ‎Aamiin.‎

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *