Senin, 22 Januari 2018

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-surat pendek dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan piagam penghargaan pada hari ini antara lain;

– Danial Fallah A. Kelas 3 Harun
– Zahra Kamidia K. D. Kelas 3 Harun
– Kevin Raid Zufar kelas 3 Harun
– Lutfia Arianti kelas 3 Harun
– Alfareza Novrizal N. Kelas 3 Ayyub
– Alven Daniswara B. Kelas 3 Ayyub
– Mahendra Fahmi B. Kelas 4 Dzulkifli
– Yudha Pratama Y. Kelas 4 Dzulkifli
– Naila Putri M. Kelas 4 Sulaiman
– Talitha Dirta Y. Kelas 5 Yahya
– Zayd Surya M. Kelas 5 Yahya
– Sarah Shafira Kelas 5 Yahya
– Zulfa Marendra S. Kelas 5 Yahya
– M. Asashava I. S. Kelas 5 Yahya
– M. Juliano Pratama T. Kelas 5 Yahya
– Firman Ade Rizki P. Kelas 5 Zakaria
– Heru Setiawan kelas 5 Zakaria
– Asfa Hadwan A. Kelas 5 Zakaria
– Nabila Arin N. Kelas Yunus
– Nova Khusnia P. Kelas 5 Yunus
– Aranxa Raihana K. Kelas 5 Yunus
– Rizky Yoga Saputra kelas 6 Usman
– M. Martin Lavie De V. Kelas 3 Syuaib
– Nazeha Adzra P. Kelas 3 Syuaib

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga murid-murid SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus belajar dan menghafalkan surat-surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *