Selamat kepada Kelas 5 Yahya sebagai peraih tabung sedekah terbanyak jenjang kelas 5 SD ‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang. ‎Semoga ‎murid-murid SD ‎Islam Al ‎Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus bersedekah. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *