Pelaksanaan PTS 1 (Penilaian Tengah Semester 1) SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang. Semoga hari pertama dan terakhir PTS1 berjalan dengan lancar dan murid-murid mendapatkan hasil yang terbaik. Aamiin…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *