Selasa, 12 Februari 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan piagam penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎-‎ Reandhy Putra Verdhian kelas 1 Nuh‎
‎-‎ Alden Faizal Alkatiri kelas 1 Adam
‎-‎ Maulaya Raasiya Shabira kelas 1 Idris
‎-‎ Filbert Vadi Pramana Wibowo kelas 1 Adam
‎-‎ Naomi Queen Latifa kelas 2 Ishaq‎
‎-‎ Adinata Gavin Al Kaaf kelas 2 Ibrahim‎
‎-‎ Celia Kandita Sonya Azkadyna kelas 2 Ibrahim‎
‎-‎ Anggid Iqbal Maulana kelas 2 Luth‎
‎-‎ Tanuhita Azzahra Lusiriyanto kelas 2 Ishaq‎
‎-‎ Quinnesa Kaia Artha Denynda kelas 2 Ishaq‎
‎-‎ Akmilana Ilma Tazkia kelas 2 Ishaq‎
‎-‎ Farezzel Nirendra Brahmantya kelas 2 Ishaq‎
‎-‎ Feby Kasih Aristiani kelas 2 Ishaq‎
‎-‎ Rayhan Dirga Ramadhanu kelas 2 Ya’qub‎
‎-‎ Irfan Niyaz Pratama kelas 2 Luth‎
‎-‎ Galang Al Kafi Tjahjono kelas 2 Luth‎
‎-‎ Rr. Isaura Vanya Irawan kelas 2 Ishaq‎
‎-‎ Muhammad Roshif Mudzoffar kelas 2 Ismail‎
‎-‎ Ataya Fallah Arrafi kelas 2 Ya’qub‎

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎murid ‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *