Selasa, 8 Januari 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-surat ‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan piagam penghargaan pada hari ‎‎‎ini yaitu;‎

‎- Aisyah Marwah Ramadhania, kelas 1 Idris‎
‎- Annisa Zulfa Disa kelas 1 Idris
‎- Mahendra Surya Wijaya, kelas 1 Sholeh
‎- Achmad Nabil, kelas 1 Sholeh
‎- Orlando Gazel Pratama, kelas 1 Nuh‎
– Muhammad Ilham Asyrof kelas 1 Nuh
‎- Rakha Faris Abqori, kelas 1 Hud‎
‎- Abdur Rahman Priananda, kelas 1 Adam‎
‎- Ziffara Alya Parahita , kelas 2 Ibrahim‎
‎- Afifah Zara Febriana kelas 2 Ibrahim‎
‎- Annadia Zafira Putri, kelas 2 Ya’qub
‎- Farah Jasmine Noor Aisyah kelas 2 Ya’qub
‎- Lukluk’i Muniroh, kelas 2 Ibrahim‎
‎- Nabila Zalfa Lizzy kelas 2 Ibrahim
‎- Namira Felice Adonia kelas 2 Ibrahim
‎- Sabila Afifa Azmi Kamila kelas 2 Ibrahim
‎- Dzaky Akmal Faz kelas 2 Ishaq

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga murid-murid ‎SD ‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus belajar dan menghafalkan surat-‎‎‎‎surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *