Selasa, 15 Januari 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎surat ‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan piagam penghargaan pada ‎hari ‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎- Khayyu Dzumirotin Fastawa kelas 2 Ishaq
‎- Erisha Syakila Az Zahra kelas 1 Hud
‎- Faidzi Ahmad Fajri kelas 2 Ishaq
‎- Aqila Azka Putri Mazaya kelas 2 Ishaq
‎- Syed Othman Ali kelas 2 Ishaq
‎- Muhammad Keivara Syafiq Aufarizqi kelas 2 Ibrahim
‎- Danish Zayan Al Falah kelas 2 Ishaq

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-murid ‎‎SD ‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus ‎belajar dan ‎menghafalkan surat-‎‎‎‎‎surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *