Rabu, 23 Januari 2019

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎surat ‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan piagam penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎- Faiq Dwi Rizqi Mulyono, kelas 4 Daud
‎- Alven Daniswara Budiarto, kelas 4 Dzulkifli‎
‎- Shanez Ayudia Brata, kelas 3 Harun
‎- Fiona Amara Quinsha, kelas 3 Harun‎
‎-‎ Keenand Adam Narayana, kelas 3 Syuaib‎
‎-‎ Raditya Pinditra Yudhistira kelas 3 Musa

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎murid ‎‎SD ‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus ‎belajar ‎dan ‎menghafalkan surat-‎‎‎‎‎surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *