Kamis, 24 Januari 2019‎ 
‎ 
Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎surat ‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan piagam penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎- Daviq Ludfan Firdaus, kelas 6 Abu Bakar 
‎- Firman Ade Rizqi Prasetyo, kelas 6 Abu Bakar 
‎- Muhammad Almeraldo, kelas 6 Abu Bakar 
‎- Judithya Rangga Modianta, kelas 6 Abu Bakar 
‎-‎ Sekar Ayu Naifah, kelas 6 Abu Bakar ‎ 
‎-‎ Naflah Fausta Fika Aqillah kelas 6 Abu Bakar‎
‎-Iqbal Muhammad Hutomo kelas 5 Yunus‎
‎- Mochammad Alvin Maulana kelas 5 Isa
‎- Abdillah Reyhan Nugraha kelas 5 Yahya‎
‎- Muhammad Hanan Ghazian Azfar kelas 5 Yahya‎
‎- Keysha Az Zahra Larasati kelas 5 Isa
‎- Alearetha Kanyaswara kelas 5 Isa
‎- Dhiya Fathisya kelas 5 Isa
‎- Syifa Agni Kusuma kelas 5 Yahya‎
‎- Naila Putri Mazaya kelas 5 Yahya‎
‎- Ginta Khansa Dewantari kelas 5 Yahya‎
‎- Aenea Nailla Irawan kelas 5 Muhammad

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎murid ‎‎SD ‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus ‎belajar ‎dan ‎‎menghafalkan surat-‎‎‎‎‎surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *