Kamis, 10 Oktober 2019‎
Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. ‎Murid ‎yang ‎telah ‎mendapatkan ‎piagam ‎penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎-‎ Muhammad Adnan Al Mufid kelas 6 Usman
‎-‎ Muhammad Sultan Habibie Raihan kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Mahendra Fahmi Budianto kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Kevin Adiendra Veda kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Cornel Agustine Susanto kelas 6 Abu Bakar ‎
‎-‎ Muhammad Rasyid Ubaidillah kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Akhtar Zia Aqeel kelas 6 Ali
‎-‎ Antaresa Rendri Muliasyah Hidayah kelas 6 Ali
‎-‎ Arka Udaya kelas 6 Ali
‎-‎ Nayla Emiraty kelas 6 Ali
‎-‎ Anindya Maheswari Agatha Ramdani kelas 6 Ali
‎-‎ Zahra Awalliya Arifin kelas 6 Ali
‎-‎ Ginta Khansa Dewantari kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Riefana Aurellia Chairunnisa kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Najma Annara Shazia kelas 6 Abu Bakar
‎-‎ Faiqoh Zahrein kelas 6 Abu Bakar

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎‎‎‎‎‎‎murid ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB ‎Semarang ‎selalu ‎termotivasi ‎untuk ‎terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎menghafalkan ‎surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan ‎do’a-do’a ‎harian. ‎Aamiin.‎

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *