Rabu, 14 November 2018

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-surat pendek dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan piagam penghargaan pada hari ini yaitu;

– Maritza Astagina Hermoza kelas 3 Harun
– Rakha Adis Khairy kelas 3 Ayyub
– Thalita Zivnoreen kelas 4 Ilyas
– Lutfia Arianti kelas 4 Ilyas

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga murid-murid SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus belajar dan menghafalkan surat-surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *