Rabu, 21 Agustus 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. Murid yang ‎telah ‎mendapatkan ‎piagam ‎penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎- Allifia Fitri Sabila kelas 4 Sulaiman‎
‎- Ahmad Farchan kelas 3 Syuaib
‎- Abizar Safaraz kelas 3 Syuaib‎
‎- Dzaky Akmal Faz kelas 3 Syuaib
‎- Azzahara Zammah Nurainita kelas 3 Musa ‎
‎- Zihan Filia Aquene kelas 3 Harun

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎‎‎‎‎murid ‎‎‎‎‎‎‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu ‎termotivasi ‎untuk ‎terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎‎‎‎‎‎‎menghafalkan ‎surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan do’a-do’a harian. ‎Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *