Rabu, 27 Februari 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan piagam penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎– Adiastama Danadyaksa M kelas 3 Harun
‎– Radja Yudha Prawira Purnomo kelas 3 Syuaib
‎– Ruliff Alfian Ali kelas 3 Syuaib
‎– Cairo Ahmad Prasetya kelas 3 Yusuf
‎– Kirana Pramita Hati kelas 3 Ayyub‎
‎– Allifia Fitri Sabila kelas 3 Harun‎
‎– Nikesha Zhifara Giovani kelas 3 Ayyub‎
‎– Yervant Trystan Priambodo kelas 3 Ayyub‎
‎– Haidarullah Rizqi Maulana F kelas 3 Yusuf‎
‎– Nabila Khairunnisa Afifa kelas 4 Ilyasa‎
‎– Air Rahma Lavida kelas 4 Daud‎
‎– Avra Salsabila Faradisa kelas 4 Daud‎
‎– Fattia Kayla Azzahra kelas 4 Daud‎
‎– Ristania Meisa Zahra kelas 4 Daud‎
‎– Alfian Maulana Ibrahim kelas 4 Dzulkifli‎

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎murid ‎‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎‎menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *