Selasa, 10 September 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. ‎Murid ‎yang ‎telah ‎mendapatkan ‎piagam ‎penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎-‎ Alenariz Adilan Wicaksono kelas 1 Idris‎
‎-‎ Keenar Inara Shakila kelas 1 Nuh
‎-‎ Farannisa Khalila Hutomo kelas 1 Nuh
‎-‎ Aliya Nazanin Rasyida kelas 1 Nuh
‎-‎ Ramadanish Abraham Wijaya kelas 1 Hud
‎-‎ Bhisma Arsyad Risky Abyasa kelas 1 Hud
‎-‎ Arta Pangestu kelas 1 Sholeh
‎-‎ Abrisam Rizqi Ramadhan kelas 2 Ibrahim
‎-‎ Zada Had’yan Alfaiz kelas 2 Ibrahim
‎-‎ Keanu Abrar Adhyaksa Susilo kelas 2 Luth
‎-‎ Rajwa Laillika Prajnapramita kelas 1 Adam
‎-‎ Aurora Pradhipta Maheswari kelas 1 Adam
‎-‎ Raja Muhammad Ali Husein kelas 1 Adam
‎-‎ Elzahra Gheya Ocselqi kelas 1 Adam
‎-‎ Arkananta Naufal Nugraha kelas 1 Adam
-‎ Annisa Yasmine Fetridia kelas 1 Hud
-‎ Raichal Lesmana Muzaki kelas 2 Ismail
-‎ Nazhira Mazzaya Gusniar kelas 2 Ismail
-‎ Kiandra Putri Medina kelas 1 Nuh
-‎ Delisha Alma Auni kelas 1 Idris
-‎ Hasna Nabila Faiha kelas 1 Idris
-‎ Anargya Ardian Rizky kelas 1 Idris
-‎ Alyauma Malaika Dhiyandha Putri kelas 1 Idris
-‎ Alvaro Arezki Zia kelas 1 Adam
-‎ Naila Putri Azzahra kelas 1 Sholeh
-‎ Keysha Askana Sakhi kelas 1 Idris

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎‎‎‎‎‎‎murid ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB ‎Semarang ‎selalu ‎termotivasi ‎untuk ‎terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎menghafalkan ‎surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan ‎do’a-do’a ‎harian. ‎Aamiin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *