Selasa, 15 Oktober 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. ‎Murid ‎yang ‎telah ‎mendapatkan ‎piagam ‎penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎‎-‎ Nariswari Laksita Cipta Tamakawita kelas 2 Ishaq
‎‎-‎ Almaira Zahra Hafeeza kelas 2 Ishaq
‎‎-‎ Adhyastha Haidar Hakiim kelas 2 Ishaq
‎‎-‎ Zaidan Atha Ramadhan kelas 2 Ishaq
-‎ Ilmannafi Kharis Adeatmaja kelas 2 Ishaq
‎‎-‎ Rafardhan Aizar Ali kawita kelas 2 Luth
‎‎-‎ Siti Sakira Qurrota ‘Ayun kelas 2 Luth
-‎ Barra Khalid Wicaksono kelas 1 Sholeh
-‎ Raesha Aurelia Farradita kelas 1 Sholeh
-‎ Kaafa Dheo Pradipta kelas 1 Hud
-‎ Kidung Cinta Andara Basuki kelas 1 Hud
-‎ M Rafiiandra Al Khalifi kelas 1 Adam

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎‎‎‎‎‎‎murid ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB ‎Semarang ‎selalu ‎termotivasi ‎untuk ‎terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎menghafalkan ‎surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan ‎do’a-do’a ‎harian. ‎Aamiin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *