Selasa, 19 Februari 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan piagam penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎- Raihan Maulana Hakim kelas 2 Luth
‎- Achsana Kamila Pasa kelas 2 Luth
‎- Zahratusyita Aini Yulianto kelas 1 Nuh‎
Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎murid ‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *