Selasa, 19 November 2019‎ ‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a ‎harian. ‎Murid ‎yang ‎telah ‎mendapatkan ‎piagam ‎penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎-‎ Nandhika Lingga Prawira kelas 1 Idris
‎-‎ Nadiyya Vanisya Putri kelas 1 Idris
‎‎‎-‎ Najmunira Ninokuni Latief kelas 1 Idris
‎-‎ Fahim Dzihan Arifin kelas 1 Nuh
‎-‎ Rehan Pandu Jatmika kelas 1 Hud
‎-‎ Adia Diandra Shakila Paramitha kelas 1 Hud
‎-‎ Quaneisha Aisy Nasywa Rizkashafira kelas 2 Ismail
‎-‎ Salma Nataneila Setyawan kelas 2 Ibrahim
‎-‎ Gea Surya Azzahra kelas 2 Luth
-‎ Deffara Syafia kelas 2 Luth
-‎ Akhtar Gaza Faesal kelas 2 Ibrahim
-‎ Nasyifa Zhafir Noor Avara kelas 2 Ya’qub
-‎ Muhammad Ashraf Esandy kelas 2 Ya’qub
-‎ Arjuna Adyatma Wijaya kelas 2 Ishaq
-‎ Rangga Abinaya Basupati kelas 2 Ishaq
-‎ Raffan Aufa Yusuf kelas 2 Ishaq

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎‎‎‎‎‎‎‎murid ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 ‎BSB ‎Semarang ‎selalu ‎termotivasi ‎untuk ‎terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎menghafalkan ‎surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek ‎dan ‎do’a-do’a ‎harian. ‎Aamiin.‎

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *