Selasa, 26 Februari 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan piagam penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

– Muhammad Aimar Rayyan Maheswara kelas 2 Ibrahim
– Khanza Janitra Di kelas 2 Ishaq‎
– Muhammad Abdul Rozak kelas 2 Ishaq
– Rangga Abinaya Basupati kelas 1 Nuh‎
– Zaky Alvaro Putra Effendi kelas 2 Ishaq‎

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎murid ‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *