Selasa, 29 Oktober 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. ‎Murid ‎yang ‎telah ‎mendapatkan ‎piagam ‎penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎
‎‎-‎ Agieba Putra Wizeinda Athaya kelas 1 Hud
-‎ Nadjwa Sifahna Swara Prasya kelas 1 Sholeh
-‎ Alvino Adhyastha Mahanipuna kelas 1 Nuh
‎‎-‎ Gaizka Rifqi Pradipta kelas 1 Adam
-‎ Rakha Aditya Putra Osnan kelas 1 Sholeh
-‎ Dante Alighieri kelas 1 Sholeh
-‎ Annisa Danis Aristiani kelas 1 Hud
-‎ Faqiih Kabsya Khaan Kirman kelas 2 Ya’qub
-‎ Arjuna Argya Daniswara kelas 2 Ishaq
-‎ Zahratusyita Aini Yulianto kelas 2 Ishaq
-‎ Merdikhanza Ozora Surya Ardhana kelas 2 Ishaq
-‎ Thalita Sabrina Failasufa kelas 2 Ishaq
-‎ Muhammad Ammar Fauzan kelas 2 Ishaq
-‎ Mahran Ahmad Ubaidillah kelas 2 Luth
-‎ Shafira Yuliatika Putri kelas 2 Ibrahim
-‎ Alan Abinaya Yudisia kelas 2 Ibrahim
-‎ Anya Felisha Nandya Anugraeni kelas 2 Ishaq
-‎ Alvin Rahardi Hanjoyo kelas 2 Ishaq
-‎ Moch.Akmal Al Ghiffari kelas 2 Ishaq
-‎ Fauzi Akmal kelas 2 Ishaq
-‎ Nesha Amalia kelas 2 Ibrahim

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎‎‎‎‎‎‎murid ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB ‎Semarang ‎selalu ‎termotivasi ‎untuk ‎terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎menghafalkan ‎surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan ‎do’a-do’a ‎harian. ‎Aamiin.‎

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *