Selasa, 8 Oktober 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎‎‎‎‎‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. ‎Murid ‎yang ‎telah ‎mendapatkan ‎piagam ‎penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎-‎ Dzaka Muhammad Rafif kelas 1 Adam
‎‎-‎ Mahameru Akmar Nugroho kelas 1 Adam
‎- Keenar Alrahmani kelas 1 Adam
‎-‎ Quinn Aliza Nariswari kelas 1 Idris
‎-‎ Kanabi Khafiya Nada kelas 1 Nuh
‎-‎ Arganta Pandji Hutomo kelas 1 Nuh
‎-‎ Kevin Fico Susanto kelas 1 Nuh
‎-‎ Arfandy Khairiy Hemadhistira kelas 1 Nuh
‎-‎ Khaleela Thaliqah Hafiizhah kelas 1 Nuh
‎-‎ Zafira Iza Setiawan kelas 1 Nuh
‎-‎ Ozillaurenzo Fahlefi Ananditya kelas 1 Hud
‎-‎ Muhammad Raffi Alfaza Lubis kelas 1 Hud
‎-‎ Muhammad Emir Shakeel kelas 1 Hud
‎-‎ Lintang Kidung Al Firdaus kelas 1 Hud
‎-‎ Ibrahim Kafiee El Azzam Wijaya kelas 1 Hud
‎-‎ Girizha Vidya Wijaya kelas 1 Sholeh
‎-‎ Rafardhan Ahza Fadly Gibran kelas 1 Sholeh

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎‎‎‎‎‎‎murid ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB ‎Semarang ‎selalu ‎termotivasi ‎untuk ‎terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎menghafalkan ‎surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan ‎do’a-do’a ‎harian. ‎Aamiin.‎

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *