Selasa, 9 April 2019‎

Penyerahan Piagam Penghargaan untuk murid-murid yang telah menghafalkan surat-‎‎‎‎surat ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎pendek ‎dan do’a-do’a harian. Murid yang telah mendapatkan ‎piagam ‎penghargaan ‎pada ‎hari ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ini yaitu;‎

‎– Falisha Alya Divya Tinantya kelas 2 Luth 
‎– Muhammad Dirga Ramadhan Desilva kelas 2 Luth
‎– Geo Surya Lazuardi kelas 2 Ishaq 
‎– Lovia Franda Swarasita kelas 2 Ismail 
‎– Devara Bagas Atyanta kelas 2 Ishaq 
‎– Wastyago Mahatma Azkapapuan kelas 2 Ishaq 
‎– Jusuf Araafi kelas 2 Ishaq 
‎– Alaina Zidfakhira Bittuqo kelas 2 Ya’qub‎
‎-‎ Azka Adira Hadyan Azmi kelas 2 Luth‎

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan. Semoga ‎murid-‎‎‎‎murid ‎‎‎‎‎‎‎SD ‎‎‎‎‎‎‎‎‎Islam Al Azhar 29 BSB Semarang selalu termotivasi untuk ‎terus ‎belajar ‎dan ‎‎‎‎‎‎‎menghafalkan ‎surat-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎surat pendek dan do’a-do’a harian. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *