Selasa, 3 September 2019‎

Penyerahan piagam The Best and The Most Diligent Student of the Month August kelas ‎‎1 ‎dan 2 ‎ ‎‎‎SD ‎Islam ‎Al Azhar 29 BSB Semarang. ‎Penyerahan ‎Piagam ‎dilaksanakan ‎setelah ‎‎kegiatan ‎‎‎ikrar ‎bersama di ‎lapangan sekolah. Berikut ‎ini daftar ‎penerima ‎penghargaan ‎The Best ‎‎and The ‎‎‎Most ‎Diligent Student of the ‎Month August
The ‎‎‎Best Student of the Month August
Kelas 1 Adam Aeera Faezya Andini
Kelas 1 Idris Najwa Khaira Wilda
Kelas 1 Nuh Nazma Zaryn Shabrina Ardell
Kelas 1 Hud Bellvania Kikandria Arsha
Kelas 1 Sholeh Luthfi Ramadhan Ali
Kelas 2 Ibrahim Shafira Yuliatika Putri
Kelas 2 Luth Muhammad Ibrahim Alfarizzi
Kelas 2 Ismail Aisha Syifana Hajar
Kelas 2 Ishaq Almaira Zahra Hafeeza
Kelas 2 Ya’qub Hana Aisy Salma

‎The ‎‎‎Most Diligent Student of the Month August ‎
Kelas 1 Adam Dzaka Muhammad Rafif
Kelas 1 Idris Faris Dzulkhairil Muna Efriawan
Kelas 1 Nuh Zafira Iza Setiawan
Kelas 1 Hud Kinanti Assyifa Putri Wibowo
Kelas 1 Sholeh Vania Syifa Sauqiya
Kelas 2 Ibrahim Andrea Resty Setiawan
Kelas 2 Luth Anindya Putri Wicaksono
Kelas 2 Ismail Aysha Inara Mulia
Kelas 2 Ishaq Zaidan Atha Ramadhan
Kelas 2 Ya’qub Cathaleya Kusuma

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam ‎penghargaan ‎The ‎Best ‎and ‎The ‎‎Most ‎ ‎Diligent Student of the Month August, semoga ‎prestasi ‎yang ‎telah ‎diraih ‎menjadi ‎‎motivasi ‎untuk terus ‎berprestasi. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *