Rabu, 11 September 2019‎
Penyerahan piagam The Best and The Most Diligent Student of the Month August kelas ‎‎3 ‎‎dan 4 ‎ ‎‎‎SD ‎Islam ‎Al Azhar 29 BSB Semarang. ‎Penyerahan ‎Piagam ‎dilaksanakan ‎setelah ‎‎‎kegiatan ‎‎‎ikrar ‎bersama di ‎lapangan sekolah. Berikut ‎ini daftar ‎penerima ‎penghargaan ‎The Best ‎‎‎and The ‎‎‎Most ‎Diligent Student of the ‎Month August

The ‎‎‎Best Student of the Month August
‎ Kelas 3 Yusuf Hibban Arkan Nuha
‎ Kelas 3 Ayyub Devin Haidar Ahnaf
Kelas 3 Syuaib Abizar Safaraz
Kelas 3 Musa Azzahara Zammah Nurainita
Kelas 3 Harun Muhammad Alviero Febrian
Kelas 4 Dzulkifli Fendita Altaira Adzra
Kelas 4 Daud Haskyla Nasya Qamira Ramadhani
Kelas 4 Sulaiman Yervant Trystan Priambodo
Kelas 4 Ilyas Najla Anggun Raihana
Kelas 4 Ilyasa Muhammad Rajendra Rizqullah Haryadi

‎The ‎‎‎Most Diligent Student of the Month August ‎
Kelas 3 Yusuf Darrentino Maulana Wijaya
‎ Kelas 3 Ayyub Kayla Najwa Rahmawati
Kelas 3 Syuaib Akira Fidina Ilma
Kelas 3 Musa Nadia Ammara Putriandy
Kelas 3 Harun Almira Nazma Shakayla
Kelas 4 Dzulkifli Mohammad Hafidz Afrizal
Kelas 4 Daud Diandra Faradina Meilani
Kelas 4 Sulaiman Maritza Astagina Hermoza
Kelas 4 Ilyas Saadan Emillul Fata
Kelas 4 Ilyasa Ghania Salsabila Putriandy

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam ‎penghargaan ‎The ‎Best ‎and ‎The ‎‎‎Most ‎ ‎Diligent Student of the Month August, semoga ‎prestasi ‎yang ‎telah ‎diraih ‎menjadi ‎‎‎motivasi ‎untuk terus ‎berprestasi. Aamiin

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *