Selasa, 12 Februari 2019‎

Penyerahan piagam The Best and The Most Diligent Student of the Month January kelas ‎‎1‎ dan ‎‎2 ‎‎‎SD Islam ‎Al Azhar 29 BSB Semarang. Penyerahan Piagam dilaksanakan setelah ‎‎kegiatan ‎‎‎ikrar ‎bersama di ‎lapangan sekolah. Berikut ini daftar penerima penghargaan The Best ‎‎and The ‎‎‎Most ‎Diligent Student of the ‎Month January

The ‎‎‎Best Student of the Month January
Kelas 1 Adam Almaira Zahra Hafeeza
Kelas 1 Idris Griselda Aurora Sakhi
Kelas 1 Nuh Revicha Alya Riztita Kusuma Putri
Kelas 1 Hud Aqila Hasna Qonita
Kelas 1 Sholeh Saverio Maliq Putra
Kelas 2 Ibrahim Dzaky Arya Raditya Prakosa
Kelas 2 Luth Salsabila Nadhifa Aqilah
Kelas 2 Ismail Ryo Aqsha Okka Putra
Kelas 2 Ishaq Naomi Queen Latifa
Kelas 2 Ya’qub Alvaro Arfa Adhipramana

The ‎‎‎Most Diligent Student of the Month January
Kelas 1 Adam Andrea Resty Setiawan
Kelas 1 Idris Muhammad Ammar Fauzan
Kelas 1 Nuh Reandhy Putra Verdhian
Kelas 1 Hud Dzahabiyyah Khalillah Herta
Kelas 1 Sholeh Athaya Putri Calista Afriandi
Kelas 2 Ibrahim Nabila Zalfa Lizzy
Kelas 2 Luth Syamila Rafifah Zahra
Kelas 2 Ismail Dara Farranajla Divya Ariestya
Kelas 2 Ishaq Zihan Filia Aquene
Kelas 2 Ya’qub Muhammad Fauzan Aqila

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan The Best and ‎The ‎‎Most ‎ ‎Diligent Student of the Month January, semoga prestasi yang telah diraih ‎menjadi ‎‎motivasi ‎untuk terus ‎berprestasi. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *