Rabu, 9 Oktober 2019‎

Penyerahan piagam The Best and The Most Diligent Student of the Month September kelas ‎‎3 ‎‎‎dan 4 ‎ ‎‎‎SD ‎Islam ‎Al Azhar 29 BSB Semarang. ‎Penyerahan ‎Piagam ‎dilaksanakan ‎setelah ‎‎‎‎kegiatan ‎‎‎ikrar ‎bersama di ‎lapangan sekolah. Berikut ‎ini daftar ‎penerima ‎penghargaan ‎The Best ‎‎‎‎and The ‎‎‎Most ‎Diligent Student of the ‎Month September

The ‎‎‎Best Student of the Month September
‎ Kelas 3 Yusuf Alleyna Kaffa Majidah
‎ Kelas 3 Ayyub Aisyah Ayu Nurkhasanah
Kelas 3 Syuaib Dzaky Akmal Faz
Kelas 3 Musa Irfan Niyaz Pratama
Kelas 3 Harun Izzati Belindha Atmaja
Kelas 4 Dzulkifli Maiya Arzaq
Kelas 4 Daud Aldilla Rosa Taulada
Kelas 4 Sulaiman Allifia Fitri Sabila
Kelas 4 Ilyas Raya Nata Hanjoyo
Kelas 4 Ilyasa Ghania Salsabila Putriandy

‎The ‎‎‎Most Diligent Student of the Month September
Kelas 3 Yusuf Ahmad Daffa Pramu Dita
‎ Kelas 3 Ayyub Farrell Aditya Witono
Kelas 3 Syuaib Naja Ahmad Rifa’i Hasan
Kelas 3 Musa Akbar Aryo Refangga
Kelas 3 Harun Zihan Filia Aquene
Kelas 4 Dzulkifli Athallah Adinata Nugroho
Kelas 4 Daud Maulana Fahri Akmal
Kelas 4 Sulaiman Ardi Putra Ferdian
Kelas 4 Ilyas Najla Anggun Raihana
Kelas 4 Ilyasa Jasmine Harin Ainunnisa

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam ‎penghargaan ‎The ‎Best ‎and ‎The ‎‎‎‎Most ‎ ‎Diligent Student of the Month September, semoga ‎prestasi ‎yang ‎telah ‎diraih ‎menjadi ‎‎‎‎motivasi ‎untuk terus ‎berprestasi. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *