Field Trip kelas 2 SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang di Dyriana Gatot Subroto 22 A Semarang

Rabu, 29 Maret 2017, kelas 2 SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang melaksanakan kegiatan field trip. Kegiatan field trip merupakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Pada tahun ini, kelas 2 melaksanakan kegiatan field trip […]