Pembinaan Guru dan Karyawan SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang oleh Bapak Sarjiran Pengawas dari YPI Al Azhar

Selasa, 5 Desember 2017. Alhamdulillah kegiatan Pembinaan guru dan karyawan SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang berlangsung dengan lancar. Pembinaan oleh Bapak Sarjiran, pengawas dari YPI Al Azhar. Kegiatan supervisi SD Islam Al Azhar […]