Video Pembelajaran kelas 1 SD Islam Al Azhar 29 Semarang oleh Ibu Ana Priyati, S.Pd. Si

Video Pembelajaran kelas 1 SD Islam Al Azhar 29 Semarang Tema: Kegiatanku Subtema : Kegiatan siang hari Mapel : PPkn, Matematika Oleh : Ana Priyati, S.Pd. Si Berikut ini videonya https://www.youtube.com/watch?v=MtTUP3CkLqI https://www.youtube.com/watch?v=PxmxyE_qWlo