Silaturrahmi dan Pertemuan Awal Tahun

Senin, 9 Juli 2018 Silaturrahmi dan Pertemuan Awal Tahun Tahun Pelajaran 2018/2019 Al Azhar BSB City “Berkhidmat Membangun “Khaira Ummah” yang Gemilang dalam Akhlaq, Pengetahuan, dan Teknologi” Silakan lihat Galeri Silaturrahmi dan Pertemuan Awal Tahun