Observasi Calon Murid Baru SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang Tahun Pelajaran 2018 / 2019

Sabtu, 9 Desember 2017 Alhamdulillah kegiatan observasi calon murid baru SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang Tahun Pelajaran 2018 / 2019 berlangsung dengan lancar. Kegiatan observasi dilaksanakan di kelas 1 Idris dan aspek-aspek yang […]