Ujian Sekolah Praktik kelas 6 SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang hari Pertama

Senin, 16 April 2018 Alhamdulillah… Ujian Sekolah Praktik kelas 6 SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang berlangsung dengan lancar. Pada hari pertama, ujian dilaksanakan di masjid dengan mata pelajaran yang diujikan yaitu Pendidikan Agama […]