Ujian Sekolah Praktik KPDL dan TIK kelas 6 SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang

Jum’at, 20 April 2018 Alhamdulillah… Ujian Sekolah Praktik kelas 6 SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang hari terakhir berlangsung dengan lancar. Pada hari ini, ujian dilaksanakan di halaman sekolah dan Lab IT, mata pelajaran […]