Ujian Sholat kelas 4 SD Islam Azhar 29 BSB Semarang

Sabtu, 18 Maret 2017 kelas 4 SD Islam Azhar 29 BSB Semarang melaksanakan ujian Sholat. Ujian shalat dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan murid dan membimbing murid yang belum bisa menjalankan shalat dengan baik dan benar. Ujian […]