Upacara Bendera Hari Senin SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang dengan Pembina Upacara Ibu Dwi Barniati S.,S.Pd

Senin, 9 April 2018 Pelaksanaan kegiatan Upacara Bendera Hari Senin SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang di lapangan Upacara. Pembina Upacara yaitu Ibu Dwi Barniati S.,S.Pd selaku Pengawas SD Islam Al Azhar 29. Petugas […]