Upacara Bendera Hari Senin SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang

Senin, 29 Juli 2019‎ Pelaksanaan kegiatan Upacara Bendera Hari Senin SD Islam Al Azhar 29 BSB Semarang di ‎lapangan Upacara. Pembina Upacara yaitu bapak Ariful Ulum, S.Pd. selaku Kepala SD Islam ‎Al Azhar 29. Petugas […]