Selasa, 10 Maret 2020‎

Penyerahan piagam The Best and The Most Diligent Student of the Month February ‎kelas ‎‎1 ‎‎‎dan 2 ‎ ‎‎‎SD ‎Islam ‎Al Azhar 29 BSB ‎Semarang. ‎Penyerahan ‎Piagam ‎dilaksanakan ‎setelah ‎‎‎‎kegiatan ‎‎‎ikrar ‎bersama di ‎lapangan ‎sekolah. Berikut ‎ini daftar ‎penerima ‎penghargaan ‎The Best ‎‎‎‎and The ‎‎‎Most ‎Diligent Student of ‎the ‎Month February 2020

The ‎‎‎Best Student of the Month February

Kelas 1 Adam, Muhammad Dzaki Mubarok

Kelas 1 Idris, Qaireen Dhia Syarafana Rifky

Kelas 1 Nuh, Arfandy Khairiy Hemadhistira

Kelas 1 Hud, Siti Shaula Alyefa Hermanto

Kelas 1 Soleh, Barra Khalid Wicaksono

Kelas 2 Ibrahim, Abrisam Rizqi Ramadhan

Kelas 2 Luth, Mazaya Afiqah Izz Aqillah

Kelas 2 Ismail, Mochammad Rizky Anandito

Kelas 2 Ishaq, Haidar Irhab Nabil Andriyanto

Kelas 2 Yaqub, Imanina Agfa Maritza

 

The ‎‎‎Most Diligent Student of the Month February

Kelas 1 Adam, Elzahra Gheya Ocselqi

Kelas 1 Idris, Najmunira Ninokuni Latief

Kelas 1 Nuh, Nadhea Nasywa Ranadima

Kelas 1 Hud, Namira Anindita Kesuma

Kelas 1 Soleh, Aina Ameenah Wijaya

Kelas 2 Ibrahim, Nayla Yasmin Syakira

Kelas 2 Luth, Rafardhan Aizar Ali

Kelas 2 Ismail, Aysha Inara Mulia

Kelas 2 Ishaq, Rangga Abinaya Basupati

Kelas 2 Yaqub, Reandhy Putra Verdhian

 

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima ‎piagam ‎penghargaan ‎The ‎Best ‎and ‎The ‎‎‎‎Most ‎ ‎Diligent Student of the Month February, ‎semoga ‎prestasi ‎yang ‎telah ‎diraih ‎menjadi ‎‎‎‎motivasi ‎untuk terus ‎berprestasi. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *