Selasa, 19 Maret 2019‎

Penyerahan piagam The Best and The Most Diligent Student of the Month February kelas ‎‎1‎ ‎dan ‎‎2 ‎‎‎SD Islam ‎Al Azhar 29 BSB Semarang. Penyerahan Piagam dilaksanakan ‎setelah ‎‎kegiatan ‎‎‎ikrar ‎bersama di ‎lapangan sekolah. Berikut ini daftar penerima penghargaan The ‎Best ‎‎and The ‎‎‎Most ‎Diligent Student of the ‎Month February

The ‎‎‎Best Student of the Month February
Kelas 1 Adam Mahran Ahmad Ubaidillah
Kelas 1 Idris Muhammad Rizqi Mubarok
Kelas 1 Nuh Helga Dahayuningtyas
Kelas 1 Hud Raichal Lesmana Muzaki
Kelas 1 Sholeh Muhammad Ahza Anargya Wijaya
Kelas 2 Ibrahim Izzati Belindha Atmaja
Kelas 2 Luth Aurora Jasmine Azzahra
Kelas 2 Ismail Nevan Danendra Priadie
Kelas 2 Ishaq Dzaky Akmal Faz
Kelas 2 Ya’qub Naja Ahmad Rifa’i Hasan

The ‎‎‎Most Diligent Student of the Month February
Kelas 1 Adam Filbert Vadi Pramana Wibowo
Kelas 1 Idris Maulaya Raasiya Shabira
Kelas 1 Nuh Aisha Syifana Hajar
Kelas 1 Hud Hana Aisy Salma
Kelas 1 Sholeh Alan Abinaya Yudisia
Kelas 2 Ibrahim Maritza Mahirah Khalishah
Kelas 2 Luth Alleyna Kaffa Majidah
Kelas 2 Ismail Kayla Alycia Nur Ramadhani
Kelas 2 Ishaq Hibban Arkan Nuha
Kelas 2 Ya’qub Alaina Zidfakhira Bittuqo

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan The Best ‎and ‎The ‎‎Most ‎ ‎Diligent Student of the Month February, semoga prestasi yang telah ‎diraih ‎menjadi ‎‎motivasi ‎untuk terus ‎berprestasi. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *