Selasa, 2 April 2019‎

Penyerahan piagam The Best and The Most Diligent Student of the Month Maret kelas ‎‎1‎ ‎dan ‎‎‎2 ‎‎‎SD Islam ‎Al Azhar 29 BSB Semarang. Penyerahan Piagam dilaksanakan ‎setelah ‎‎kegiatan ‎‎‎‎ikrar ‎bersama di ‎lapangan sekolah. Berikut ini daftar penerima penghargaan The ‎Best ‎‎and The ‎‎‎‎Most ‎Diligent Student of the ‎Month Maret

The ‎‎‎Best Student of the Month Maret
Kelas 1 Adam Thalita Sabrina Failasufa
Kelas 1 Idris Al Gibran Muhammad Nanggroy
Kelas 1 Nuh Lovina Aquilla Syarah Arszah
Kelas 1 Hud Aisha Humaira Soviaratri
Kelas 1 Sholeh Riefan Fariz Abdullah
Kelas 2 Ibrahim Moreno Rizkytama
Kelas 2 Luth Muhammad Fariz Al Rizky
Kelas 2 Ismail Faeyza Farras Naeem Maulana
Kelas 2 Ishaq Nadia Ammara Putriandy
Kelas 2 Ya’qub Farrell Aditya Witono

The ‎‎‎Most Diligent Student of the Month Maret
Kelas 1 Adam Achmad Dzaka Mahardika
Kelas 1 Idris Muhammad Ashraf Esandy
Kelas 1 Nuh Janeta Aulia Iskandar
Kelas 1 Hud Navita Alieshanee Elstanio
Kelas 1 Sholeh Lauretta Dinda Ambara
Kelas 2 Ibrahim Sabila Afifa Azmi Kamila
Kelas 2 Luth Alleyna Kaffa Majidah
Kelas 2 Ismail Angelica Khanza Elfandi
Kelas 2 Ishaq Naomi Queen Latifa
Kelas 2 Ya’qub Almira Aghniya Maritza

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam penghargaan The Best ‎and ‎The ‎‎‎Most ‎ ‎Diligent Student of the Month Maret, semoga prestasi yang telah ‎diraih ‎menjadi ‎‎‎motivasi ‎untuk terus ‎berprestasi. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *