Selasa, 5 November 2019‎ ‎

Penyerahan piagam The Best and The Most Diligent Student of the Month October kelas ‎‎1 ‎‎‎dan 2 ‎ ‎‎‎SD ‎Islam ‎Al Azhar 29 BSB Semarang. ‎Penyerahan ‎Piagam ‎dilaksanakan ‎setelah ‎‎‎‎kegiatan ‎‎‎ikrar ‎bersama di ‎lapangan sekolah. Berikut ‎ini daftar ‎penerima ‎penghargaan ‎The Best ‎‎‎‎and The ‎‎‎Most ‎Diligent Student of the ‎Month October

The ‎‎‎Best Student of the Month October
Kelas 1 Adam Fredelina Khansa Callysta
Kelas 1 Idris Ghitsnaya Alfa Izzati
Kelas 1 Nuh Safwana Aulia Wilakusuma
Kelas 1 Hud Muhammad Raffi Alfaza Lubis
Kelas 1 Sholeh Arsyila Mahestri Xaviera
Kelas 2 Ibrahim Farras Ahmad Hafiz
Kelas 2 Luth Siti Sakira Qurrota ‘Ayun
Kelas 2 Ismail Aisha Humaira Soviaratri
Kelas 2 Ishaq Muhammad Ahza Anargya Wijaya
Kelas 2 Ya’qub Ayshalna Qanita Mahira

‎The ‎‎‎Most Diligent Student of the Month October
Kelas 1 Adam Wiratama Al Farras Soemardji
Kelas 1 Idris Khanza Syakillah Widyatama
Kelas 1 Nuh Anggida Akbar Kusuma
Kelas 1 Hud Siti Shaula Alyefa Hermanto
Kelas 1 Sholeh Alya Ghaziya Nur Azizah
Kelas 2 Ibrahim Nesha Amalia
Kelas 2 Luth Al Gibran Muhammad Nanggroy
Kelas 2 Ismail Sadewa Ridho Raja
Kelas 2 Ishaq Adhyastha Haidar Hakiim
Kelas 2 Ya’qub Faqiih Kabsya Khaan Kirman

Selamat kepada murid-murid yang telah menerima piagam ‎penghargaan ‎The ‎Best ‎and ‎The ‎‎‎‎Most ‎ ‎Diligent Student of the Month October, semoga ‎prestasi ‎yang ‎telah ‎diraih ‎menjadi ‎‎‎‎motivasi ‎untuk terus ‎berprestasi. Aamiin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *